top of page
20220104 AIS Digital Talent_Main Banner.png
AIS Digital Talent.png

AIS DIGITAL TALENT  เปิดโอกาสให้คนเก่ง คนรุ่นใหม่ที่อยากเติบโตในสายงานดิจิทัลเทคโนโลยีมาร่วมทำงาน และแสดงศักยภาพกับ AIS และบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจ พร้อมต่อยอดความเป็น Talent ด้วยโปรแกรมการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ จาก AIS Academy และเครือข่ายชั้นนำทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อให้คุณได้เติบโตในโลกของการทำงานแห่งอนาคตแบบก้าวกระโดด

AIS Digital Talent มุ่งหวังที่จะสร้าง Digital Talent Hub ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย “ปั้นคนเก่ง ดึงศักยภาพขึ้นมาให้ยิ่งแข็งแกร่งและโดดเด่น ติดปีกยกระดับคนไทยสู่ตลาดแรงงานยุคใหม่ ด้วยความรู้ และนวัตกรรมด้านดิจิทัลเทคโนโลยี เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน”

 

shutterstock_1479129818.jpg

THE MASTERS     โครงการเฟ้นหาคนทำงานรุ่นใหม่ที่ความสามารถในสายงานดิจิทัลเทคโนโลยีมาร่วมงานกับ AIS Humanica Conicle และ Thaicom พร้อมยอดศักยภาพในการทำงานที่จะทำให้คุณเติบโตแบบก้าวกระโดด พร้อมแล้ว
ที่จะให้คุณได้พิสูจน์ความเป็น The Masters ตัวจริงในสายอาชีพดิจิทัลเทคโนโลยี

NEW Black-Logo_AIS Digital Talent-The Master.png
shutterstock_1838371678.jpg

THE BLOOM  โปรแกรม Internship ระยะเวลา 12 สัปดาห์ สำหรับน้อง ๆ นักศึกษาปี 3 หรือปี 4 ในสาขาด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่กำลังเป็นที่ต้องการในตลาด ที่ต้องการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ เพิ่มประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง ผ่านการทำ Project กับพี่ ๆ สายเทคโนโลยี และนวัตกรรมตัวจริงของ AIS และโอกาสได้รับเลือกให้เข้าเป็นพนักงานของ AIS ทันทีเมื่อจบการศึกษา

NEW Black-Logo_AIS Digital Talent-The Bloom.png

OUR PARTNERS

Conicle_Logo.png
Humanica_Logo.png
Thaicom_Logo.png
bottom of page